Rodzinny Park Przygód Górecznik

Informacja o wyniku

W imieniu Górecznik Taurus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informuję, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: "Budowa budynku usług gastronomiczno-hotelarskich - etap II wykończenie 19 pokoi noclegowych oraz montaż paneli fotowoltaicznych."

Wybrano Wykonawcę:

„ZIS” M.D. Świątek SP.J.
Topola Mała, ul. Odolanowska 47
63-400 Ostrów Wielkopolski 

27.10.2017