Aktualności

Dzień Dziecka pełen aktywności zafundowali naszym najmniejszym Klientom strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygodzicach. Druhowie dotarli do Strefy Rozrywki dwoma wozami i zaproponowali kilka ciekawych zabaw dla milusińskich. 

4 i 5 czerwca 2022 - zarezerwujcie sobie termin na ten weekend czas wolny. Zapraszamy wszystkich na Dzień Dziecka na Góreczniku. Otwieramy dla Was Strefę Rozrywki w Parku Przygód oraz w niedzielę zapraszamy na dodatkowe atrakcje: pokaz wozów strażackich OSP Przygodzice. 

REGULAMIN HOTELU GÓRECZNIK

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu oraz jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w hotelu. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji oraz każdym pokoju hotelowym
4. W Hotelu Górecznik obowiązuje zakaz palenia również na balkonach. Niedostosowanie się do w/w zakazu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 400,00 zł, natomiast spowodowanie uruchomienia alarmu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 500,00zł. Palenie dozwolone jest w miejscu wyznaczonym przed budynkiem.

§2 DOBA HOTELOWA


1. Pokoje w hotelu wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
2. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
4. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, przy czym zastrzega, iż konieczna może być zmiana wynajmowanego pokoju.

§ 3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Hotelu czyli goście osób zameldowanych mogą przebywać w pokoju hotelowym ( tylko 1 osoba) od godziny 10:00 do godziny 18.00 po uprzednim poinformowaniu pracownika recepcji
4. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania pełnej opłaty za pobyt przy zameldowaniu lub preautoryzacjI karty kredytowej

5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
6. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu; albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.

§ 4 USŁUGI

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Brak zgłoszenia zastrzeżeń najpóźniej w dacie opuszczenia pokoju powoduje brak możliwości powoływanie się na nie w przyszłości.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwa zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
c. profesjonalną i uprzejmą obsługę,
d. sprzątanie w pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie lub wymagają tego uzasadnione okoliczności,
e. sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte Hotel dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny indywidualnie ustalony sposób złagodzić niedogodności.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych przedmiotów jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną zabezpieczone odpowiednio lub nie oddane w depozyt w recepcji. Odpowiedzialność Hotelu jest ograniczona również w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju po każdym wyjściu z pokoju

2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
3. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia hotelu.
6. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

7. Dzieci poniżej 14–go roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

§ 6 USTALENIA INNE

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00. Hotel może niezwłocznie odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane tylko w przypadku zamówienia kuriera do hotelu na koszt gościa lub wysłania nam linku do paczkomatu Inpost w Przygodzicach również na koszt gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

4. Hotel nie akceptuje obecność zwierząt domowych oraz innych zwierząt.

5. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/ oraz

Ustawie z dnia 10.05. 2018 r. o ochronie danych osobowych przez Hotel Górecznik dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

Uprzejmie dziękujemy za stosowanie zasad regulaminu i życzymy miłego pobytu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU HOTELOWEGO

 

 

LISTA RZECZY RUCHOMYCH W POKOJU

CENA PLN

Karta do pokoju

50

Telewizor

1500

Pilot do TV

70

Lustro łazienkowe

300

Poduszka

100

Kołdra

150

Poszewka

50

Poszwa

100

Ręcznik mały

40

Ręcznik duży

80

Deska sedesowa

250

Zasłona/Firana

250

Krzesło

250

Biurko/Stolik

250

Stolik nocny

100

Materac

300

Wieszak

10 za szt.

Lampa

200 za szt.

Kinkiet

150

Suszarka

150

ZNISZCZENIA W POKOJU,

CENA PLN

Malowanie pokoju - 1 ściany

300

Malowanie sufitu – pokój, łazienka

400

Wykładzina wymiana/pranie

1000/ 400

ZŁAMANIE REGULAMINU HOTELU

CENA PLN

Zakaz palenia

400

Nieuzasadnione uruchomienie alarmu ppoż.

600

Nieuzasadnione użycie bądź zniszczenie gaśnicy

500

 

Skansen staroci oraz sprzętu gospodarstwa domowego to jedna z wielu atrakcji naszego Parku Przygód i Edukacji Górecznik. To miejsce, w którym poznacie do czego służyło żelazko z duszą oraz jak niegdyś ubijało się masło. Dowiecie się jak niegdyś szyto ubrania oraz odmierzano produkty w kuchni. Obok znajduje się nasz zakątek, w którym przypominamy historię polskiego ziemniaka, a jesienią uczymy grupy jak zrobić pyrę z gzikiem. 

Właściciel: 

Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. k.

Antonin ul. Wrocławska 7
63-421 Przygodzice


Tel. +48 62 724 35 61
Tel. +48 602 266 093

kierownik@gorecznik.pl

Zapisz się do naszego newslettera, a nie minie Cię żadne ważne wydarzenie!
Zapisując się do newslettera akceptujesz postanowienia RODO. Szczegóły dostępne są w zakładce "KONTAKT".

Zobacz nasze opinie na TripAdvisor

Copyright © 2023 Górecznik All Rights Reserved. Designed By © Wedesign TELVICOM

Search