BLOG

W mijającym tygodniu mieliśmy okazję zaprezentować nasze dotychczasowe osiągnięcia oraz opowiedzieć o dobrych praktykach, które z sukcesami wdrażamy dzięki koordynacji Partnerstwa dla Doliny Baryczy. Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do prezentacji działalności animacyjnej i wybranych praktyk w ramach wirtualnej wizyty - jednego z elementu szerokiego projektu RUBIZMO pt. “Business models for modern rural economies “ (Modele biznesowe dla nowoczesnej gospodarki wiejskiej). 

Wspólnie z Gospodarstwem Rybackim Jana Krzysztofa Raftowicza w Rudzie Żmigrodzkiej oraz Kreatywnym Ośrodkiem Multifunkcyjnym w Miliczu mieliśmy niepowtarzalną okazję do pokazania swojej bogatej oferty oraz doświadczeń, które zbudowały naszą markę na przestrzeni ostatni lat. Prezentacji stworzonej w języku angielskim wysłuchały osoby zaangażowane w projekt RUBIZMO z całej Europy. Wśród nich są: 

  • uczelnie i instytuty badawcze, 
  • zrzeszenia przedsiębiorstw z branży rolniczej, 
  • agencje rolnicze 
  • firmy konsultingowe

Celem projektu RUBIZMO jest zmiana aktualnego trendu i przyczynienie się do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju na bardzo zróżnicowanych obszarach wiejskich poprzez stymulowanie na dużą skalę oraz wdrażanie udanych, innowacyjnych modeli biznesowych w sektorze rolno-spożywczym, opartych na biologii łańcuchów wartości, ochronie środowiska i idei zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy spotkania on-line byli pod wrażeniem wdrożonych rozwiązań oraz rozbudowanej sieci połączeń partnerskich w ramach znaku Dolina Baryczy Poleca. 

 

Kilka słów o projekcie RUBIZMO

Tytuł projektu: Powtarzalne modele biznesowe dla nowoczesnych gospodarek wiejskich (RUBIZMO)

Okres realizacji: 01.05.2018 – 30.04.2021

Budżet projektu: 3 928 852 EUR

Budżet UPWr (rola): 79 125 EUR (Partner)

Kierownik projektu: dr hab. inż. Arkadiusz Dyjakon

RUBIZMO ma przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich w Europie, wspierając strategię "Europa 2020" na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także wspierając politykę rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich. W tym celu w ramach projektu zostaną określone innowacyjne modele biznesowe (opracowane lub zidentyfikowane w istniejących projektach w ramach 7PR, H2020, Interreg, Europa Środkowa itp.) o znacznym potencjale w zakresie wspierania modernizacji i zrównoważonego wzrostu gospodarek wiejskich oraz istotne dla sektora spożywczego, łańcuchów wartości opartych na biologii i usług ekosystemowych. 

 

Rezultatem projektu będą cztery praktyczne, zorientowane na użytkownika narzędzia: 

a) wirtualna biblioteka przypadków biznesowych; 

b) wytyczne dotyczące tworzenia korzystnych warunków dla wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych; 

c) zestaw narzędzi do tworzenia klastrów i rozwoju sieci na obszarach wiejskich; 

d) narzędzie wsparcia transformacji, pomagające indywidualnym przedsiębiorcom zrozumieć, które modele biznesowe są najlepiej dostosowane do ich sytuacji i jak wprowadzać zmiany.

 

Więcej informacji na temat projektu: www.rubizmo.eu

 

Właściciel: 

Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. k.

Antonin ul. Wrocławska 7
63-421 Przygodzice


Tel. +48 62 724 35 61
Tel. +48 602 266 093

kierownik@gorecznik.pl

Zapisz się do naszego newslettera, a nie minie Cię żadne ważne wydarzenie!
Zapisując się do newslettera akceptujesz postanowienia RODO. Szczegóły dostępne są w zakładce "KONTAKT".

Zobacz nasze opinie na TripAdvisor

Copyright © 2022 Górecznik All Rights Reserved. Designed By © Wedesign TELVICOM

Search