Skąd się bierze świeża ryba?

Krótki Łańcuch Dostaw. Mówi Wam to coś? Zapewne nie, ale w tym pojęciu zawiera się kilka ważnych informacji. Po pierwsze brak konserwantów. Po drugie brak chemii. Po trzecie brak zamrażania, a po czwarte brak zanieczyszczania środowiska. Dzięki Krótkiemu Łańcuchowi Dostaw ryba serwowana w Karczmie Górecznik jest zawsze świeża i zdrowa, a to głównie dlatego, że pochodzi o naszych partnerów z Doliny Baryczy, którzy są praktycznie naszymi „sąsiadami zza miedzy”. Karp oraz ryby słodkowodne serwowane w naszej Karczmie pochodzą z Gospodarstwa Rybackiego Karola Girusa w Możdżanowie, w gminie Sośnie. 

Karp oraz ryby słodkowodne podawane w naszej Karczmie hodowane są w cyklu trzyletnim i karmione są wyłącznie naturalnymi zbożami. Proces chowu opiera się na metodzie Dubisza. W Gospodarstwie Karola Girusa prowadzony jest pełen cykl produkcyjny z wykorzystaniem własnego stada tarlaków. Gdy karpie mają już odpowiednią wielkość oraz gramaturę właściciel Gospodarstwa Rybackiego w Możdżanowie Karol Girus łowi je i dostarcza do naszej kuchni. 

Ryba nie jest ani mrożona, ani też szpikowana chemią. Nie pokonuje setek lub nawet tysięcy kilometrów w kontenerach. Gospodarstwo Rybne w Możdżanowie znajduje się zaledwie 30 kilometrów od Górecznika. Transport ryby zajmuje maksimum 35 minut. Tradycyjny sposób hodowli oraz przede wszystkim skrócony do niezbędnego minimum proces dostarczania ryby do naszej kuchni sprawia, że jesteśmy w stanie zaserwować naszym klientom zawsze świeżą rybę o gwarantowanej, wysokiej jakości. Karp z Gospodarstwa Karola Girusa może poszczycić się prestiżowym znakiem Dolina Baryczy Poleca. Podobnie jak dania z ryb słodkowodnych serwowane klientom w naszej Karczmie. Tak wygląda na przykład "karp w sosie kurkowym". 

Teraz już wiecie, dlaczego Krótki Łańcuch Dostaw to jedyne słuszne rozwiązanie i dlaczego na Góreczniku z tego rozwiązania korzystamy. Wyposażenie gastronomiczne restauracji Górecznik współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Celem projektu jest rozwijanie krótkiego łańcucha dostaw branży rybackiej oraz wzrost zatrudnienia poprzez wyposażenie gastronomiczne zaplecza technologicznego restauracji Górecznik w Antoninie oraz utworzenie trzech miejsc pracy.


Short Supply Chain

Where does fresh fish come from?

Short Supply Chain. Does this term tell you something? Probably not, but this concept contains some important information. First: no preservatives. Second: no chemicals. Third: no freezing, and fourth: no environmental pollution. Thanks to the Short Supply Chain, the fish served in Górecznik Tavern is always fresh and healthy, mainly because it comes from our partners from the Barycz Valley, who are practically our "neighbors from behind". Carp and freshwater fish served in our Tavern come from Karol Girus's Fish Farm in Możdżanów, in the Sośnie commune.

Carp and freshwater fish served in our Tavern are bred in a three-year cycle and are fed only with natural grains. The rearing process is based on the Dubisz method. The Karol Girus Farm runs a full production cycle using its own spawning stock. When the carp are of the right size and grammage, the owner of the Fishing Farm in Możdżanów, Karol Girus, catches them and delivers them to our kitchen.

The fish is neither frozen nor stuffed with chemicals. It does not travel hundreds or even thousands of kilometers in containers. The Fish Farm in Możdżanów is located only 30 kilometers from Górecznik. The transport of the fish takes a maximum of 35 minutes. The traditional method of breeding and, above all, the process of delivering the fish to our kitchen, shortened to the necessary minimum, means that we are able to serve our customers always fresh fish of guaranteed high quality. Carp from Karol Girus's Farm can be proud of the prestigious sign of the Barycz Valley Reccomends. Just like freshwater fish dishes served to customers in our Tavern - carp in chanterelle sauce.

Now you know why the Short Supply Chain is the only right solution and why we use it in Górecznik. The gastronomic equipment of the Górecznik restaurant is co-financed by the European Maritime and Fisheries Fund. The aim of the project is to develop a short supply chain for the fishing industry and increase employment by equipping the gastronomic facilities of the Górecznik restaurant in Antonin and creating three jobs.

Właściciel: 

Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. k.

Antonin ul. Wrocławska 7
63-421 Przygodzice


Tel. +48 62 724 35 61
Tel. +48 602 266 093

kierownik@gorecznik.pl

Zapisz się do naszego newslettera, a nie minie Cię żadne ważne wydarzenie!
Zapisując się do newslettera akceptujesz postanowienia RODO. Szczegóły dostępne są w zakładce "KONTAKT".

Zobacz nasze opinie na TripAdvisor

Copyright © 2023 Górecznik All Rights Reserved. Designed By © Wedesign TELVICOM

Search